پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بیمه اتکایی امین آغاز شد

دسته: اخبار و رخدادهای امین

با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم سهام بیمه اتکایی امین و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 79.019.433 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، بر اساس اعلامیه منتشره این شرکت در سایت ناشران اوراق بهادار (کدال) و گشایش نماد "اتکامح1"، این پذیره نویسی از امروز آغاز و تا پایان وقت اداری 22 اسفندماه ادامه خواهد یافت.


با توجه به ثبت شرکت بیمه اتکایی امین نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند.
ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏ تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.