جلسه مدیران ارشد بروکری اپکس با مدیرعامل بیمه اتکایی امین

دسته: اخبار و رخدادهای امین

در پی درخواست شرکت بروکری اپکس (APEX) در خصوص برگزاری جلسه با مدیر عامل و نمایندگان شرکت بیمه اتکائی امین جلسه ای در روز 4 بهمن ماه در محل دفتر ارتباطی شرکت بیمه اتکائی امین در تهران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در این جلسه که با حضور مدیرعامل و مشاور شرکت بروکری اپکس و همچنین مدیرعامل و مدیر اتکایی شرکت بیمه اتکائی امین برگزار شد، در خصوص مسائل فی مابین و نیز افزایش همکاری ها در آینده بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.